Marketing bao gồm những mảng nào? Kỹ năng cần có của Marketer

Marketing có nhiệm vụ chi phối của thị trường đối với công việc của các doanh nghiệp. Marketing ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh thời đại số. Điều đó thôi thúc các doanh nghiệp cần đến những cách thức làm và kỹ thuật marketing trong việc tổ chức điều hành và kiểm…