Tầm quan trọng của việc thiết kế nhận diện thương hiệu

1/Định nghĩa thiết kế nhận dạng thương hiệu Bộ máy nhận diện thương hiệu (corporate Identity) là tập hợp tất cả các hình ảnh về tập đoàn, công ty, công ty,… Nó là công cụ chính của những người làm marketing, truyền thông cho doanh nghiệp. Để xây dựng và giữ vững bản sắc, tính…

Thị trường ngách là gì?

Thị trường ngách là gì? Định nghĩa của thị trường ngách (niche market) là một phân đoạn nhỏ của thị trường mà bạn đặt mục tiêu vào một nhóm khách hàng riêng biệt. Chúng ta không tập trung vào phân khúc của toàn bộ thị trường mà tập trung vào một phân đoạn chuyên biệt. Ví dụ cụ thể về…