Thị trường ngách là gì?

Thị trường ngách là gì? Định nghĩa của  thị  trường ngách (thị trường ngách)  là một phân đoạn nhỏ của thị trường mà bạn đặt mục tiêu vào một nhóm khách hàng riêng biệt. Chúng ta không tập trung vào phân khúc của toàn bộ thị trường mà tập trung vào một phân đoạn chuyên…