Tầm quan trọng của việc thiết kế nhận diện thương hiệu

1/Định nghĩa thiết kế nhận dạng thương hiệu Bộ máy nhận diện thương hiệu (corporate Identity) là tập hợp tất cả các hình ảnh về tập đoàn, công ty, công ty,… Nó là công cụ chính của những người làm marketing, truyền thông cho doanh nghiệp. Để xây dựng và giữ vững bản sắc, tính…